Algemene voorwaarden

1. DEELNAME

​Aanmelden voor een training of workshop is mogelijk via het contactformulier, of via de mail. Er zal bij aanmelding een aanbetaling van € 100,- in rekening gebracht worden bij aanmelding van de training Mahatma Avatar van Synthese Practioner.
​Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname via de mail met daarin het verzoek voor de aanbetaling.

Na ontvangst van de aanbetaling zoals eerder aangegeven zal deze worden bevestigd via een mail en is je deelname definitief. De nodige gegevens, zoals locatie en aanvullende informatie, staan ook in deze bevestiging.

 

2. BETALINGEN EN ANNULERINGEN

2.1 Alle betalingen kunnen voldaan worden door het boeken van uw gewenste training of workshop in de webshop. Het bedrag kan d.m.v. een betalingsverzoek worden afgerekend. Dit is gekoppeld aan onderstaand bankrekeningnummer. Het aanbetalingsbedrag dient altijd vooraf betaald te worden, anders kun je niet deelnemen aan een training of workshop.

Indien de volledige cursuskosten minder dan 150 euro bedragen, vindt de betaling direct plaats bij aanmelding. De factuur wordt in dat geval voor aanvang van de cursus gezonden naar het door u opgegeven e-mailadres. 

 

2.2 De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Neelakanth Energetisch Centrum.

De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering Kosten voor cursist
meer dan 4 weken voor het begin van de cursus 100 euro annuleringskosten*
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de volledige cursuskosten**
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Voor Mahatma Avatar van Synthese Practitioner is de aanbetaling € 100,-
Voor Angel Light Facilitator is de aanbetaling € 50,-. 

2.3 Je kunt de cursus alleen schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Neelakanth Energetisch Centrum. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

​2.4 Bij annulering van een Training of Workshop tot 30 dagen voor aanvang worden annuleringskosten in rekening gebracht. De vooraf betaalde € 100,-respectievelijk    € 50,- zijn  tevens de annuleringskosten*,
​Bij annulering tussen 29 en 15 dagen voor aanvang van de training of workshop worden 50% van het totale cursusbedrag** aan jou doorberekend.

Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag en bij geen aanwezigheid voor aanvang van de training of workshop worden 100% van het totale cursusbedrag aan jou doorberekend.

Je mag wel jouw plaats door iemand anders in laten nemen om de training of workshop te volgen, dit in overleg met mij voorafgaande aan de training of workshop! Houd rekening met deze voorwaarden, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

*In het geval van annulering meer dan 4 weken voor aanvang van een cursus gelden er administratiekosten. De € 100,- respectievelijk € 50,- aanbetaling die bij aanmelding is voldaan, zijn tevens de administratiekosten. Er vindt geen restitutie plaats van het aanmeldingsbedrag van € 100,- of € 50,-.

**Bij cursussen waarbij de volledige kosten lager liggen dan € 50,- gelden de totale aanmeldkosten als administratiekosten in geval van annulering.

Indien de cursist na aanvang van een cursus zijn of haar deelname beëindigt, of niet deelneemt aan de cursus, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is dan niet toegestaan.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het Paranormaal helings-traject en u voor de optie betaling in termijnen heeft gekozen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

Neelakanth Energetisch Centrum kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren, in dit geval ontvang je het betaalde cursusgeld retour.

De prijzen van cursussen zijn onder voorbehoud.

Neelakanth Energetisch Centrum heeft het recht om prijzen van de trainingen/workshops/cursus/sessies te wijzigen.

2.5 Bij annulering Coaching/Consulten/Behandelingen dien je 24 uur van te voren af te melden. Korter dan 24 uur of het niet nakomen van de afspraak, worden de kosten geheel in rekening gebracht.

2.6 Wanneer er sprake is van overmacht, (welke duidelijk aantoonbaar zijn) kan er in overleg besloten worden om een training of workshop op een andere datum te volgen. Neelakanth Energetisch Centrum behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.

​2.7 Bij onvoldoende deelnemers voor een training of workshop behoudt Neelakanth Energetisch Centrum het recht om de training of workshop te verplaatsen naar een andere datum, of te annuleren.

Je zult hier minimaal 7 dagen voor aanvang van op de hoogte gebracht worden.

 

3. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

3.1 Alle Trainingen en Workshops, Coaching en behandelingen hebben tot doel het bewustzijn te verruimen en persoonlijke groei, het Ascensie proces mogelijk te maken.
Behandelingen zijn nooit een vervanging van reguliere zorg en er zal door Neelakanth Energetisch Centrum ook nooit een diagnose worden gesteld.
Bij fysieke klachten is het raadzaam om altijd eerst contact op te nemen met de huisarts.

Belangrijk:
​Mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis, kunnen helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.
​Mensen met epilepsie of ernstige hartproblemen of een pacemaker hebben, kunnen ook helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.
Bij twijfel is het raadzaam om een (huis)arts of behandelend specialist te raadplegen en alleen met goedkeuring van de behandelend arts kun je deelnemen aan een training.

Tijdens de trainingen en workshops en behandelingen werken we met energie die elektromagnetisch geladen is. Bij twijfel graag overleggen!

HET VERZWIJGEN VAN EEN DERGELIJKE ACHTERGROND KOMT GEHEEL VOOR RISICO VAN DE DEELNEMER (CURSIST/ CLIENT) ZELF!

Bij twijfel  vanuit mijn kant of met gegronde reden, kan iemand de training of workshop ontzegd worden.
Deelname is op eigen risico en Neelakanth Energetisch Centrum kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld. De trainingen en workshops zijn geen vervanging voor medische behandelingen, maar zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De behandelingen als aanvulling kunnen erg waardevol zijn, omdat er op deze wijze niet alleen op het fysieke vlak wordt gewerkt, maar er daarnaast aandacht en erkenning is op geestelijk- en zielsniveau, waardoor heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak kan plaatsvinden.
Bewustzijnsverruiming en ontwikkeling kunnen innerlijke confrontaties tot gevolg hebben. Het is daarom heel belangrijk om bewuste keuzes te maken ten aanzien van de weg die je wilt volgen. Zelf de regie over je eigen leven te nemen en je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en keuzes zijn dan ook belangrijke (voor)waarden die passen binnen de sfeer van individuele groei. Neelakanth Energetisch Centrum wil en zal zich op dezelfde wijze inzetten.

3.2 De cliënt/cursist/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beslissing om wel of niet deel te nemen aan een training of workshop of een sessie/consult/behandeling. Neelakanth Energetisch Centrum behoudt zich het recht voor, indien zij dit in belang acht van een cliënt/cursist/deelnemer in een aantal gevallen te vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen of deelname aan een training of workshop te weigeren.

3.3 Neelakanth Energetisch Centrum zal zich niet uitlaten naar derden over persoonlijke informatie die tijdens ons persoonlijke relatie naar voren is gekomen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

4. WKKGZ

Wij zijn verzekerd inzake de wet WKKGZ. Klik op de link voor meer informatie met betrekking tot klachtenprocedure:

https://www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure/


Bankgegevens
: ”N26” t.n.v. Neelakanth E.C. DE42 1001 1001 2623 1516 28 – BIC: NTSBDEB1XXX
KvK: 59276479
BTW-nr: NL002031938B41

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

1.0 DEELNAME

​Aanmelden voor een training of workshop is mogelijk via het contactformulier, of via de mail. Er zal bij aanmelding een aanbetaling van € 100,- in rekening gebracht worden bij aanmelding van de training Mahatma Avatar van Synthese Practioner. Ook voor aanmelding van de eendaagse workshop Angellight Facilitator en Ascensie Basic Class zal een aanbetaling van € 50,- in rekening gebracht worden.
​Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname via de mail met daarin het verzoek voor de aanbetaling.

Na ontvangst van de aanbetaling zoals eerder aangegeven zal deze worden bevestigt via een mail en is je deelname definitief. De nodige gegevens, zoals locatie en aanvullende informatie, staan ook in deze bevestiging.

  1. BETALINGEN EN ANNULERINGSKOSTEN

2.0 Betaling:

Alle betalingen kunnen voldaan worden door het boeken van uw gewenste training of workshop in de webshop. Het bedrag kan d.m.v. IDeal worden afgerekend. Dit is gekoppeld aan onderstaand bankrekeningnummer. Het aanbetalingsbedrag dient altijd vooraf betaald te worden, anders kun je niet deelnemen aan een training of workshop.

Indien de volledige cursuskosten minder dan 150 euro bedragen, vindt de betaling direct plaats bij aanmelding. De factuur wordt in dat geval voor aanvang van de cursus gezonden naar het door u opgegeven e-mailadres. 

 

2.1 Annulering:

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Neelakanth Energetisch Centrum.

De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering Kosten voor cursist
meer dan 4 weken voor het begin van de cursus 100 euro annuleringskosten*
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de volledige cursuskosten**
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

 

Mahatma Avatar van Synthese Practitioner is de aanbetaling € 100,-
Angel Light Facilitator is de aanbetaling € 50,-

 

 

2.2 Je kunt de cursus alleen schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Neelakanth Energetisch Centrum. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

​2.3 Bij annulering van een Training of Workshop tot 30 dagen voor aanvang worden annuleringskosten in rekening gebracht. De vooraf betaalde € 100,-respectievelijk    € 50,- zijn  tevens de annuleringskosten*,
​Bij annulering tussen 29 en 15 dagen voor aanvang van de training of workshop worden 50% van het totale cursusbedrag** aan jou doorberekend.
​Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag en bij geen aanwezigheid voor aanvang van de training of workshop worden 100% van het totale cursusbedrag aan jou doorberekend.
​Je mag wel jouw plaats door iemand anders in laten nemen om de training of workshop te volgen, dit in overleg met mij voorafgaande aan de training of workshop!
Houd rekening met deze voorwaarden, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

*In het geval van annulering meer dan 4 weken voor aanvang van een cursus gelden er administratiekosten. De € 100,- respectievelijk € 50,- aanbetaling die bij aanmelding is voldaan, zijn tevens de administratiekosten. Er vindt geen restitutie plaats van het aanmeldingsbedrag van € 100,- of € 50,-
**Bij cursussen waarbij de volledige kosten lager liggen dan € 50,- gelden de totale aanmeldkosten als administratiekosten in geval van annulering.

Indien de cursist na aanvang van een cursus zijn of haar deelname beëindigt, of niet deelneemt aan de cursus, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is dan niet toegestaan.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het Paranormaal helings-traject en u voor de optie betaling in termijnen heeft gekozen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

Neelakanth Energetisch Centrum kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren, in dit geval ontvang je het betaalde cursusgeld retour.

De prijzen van cursussen zijn onder voorbehoud.

Neelakanth Energetisch Centrum heeft het recht om prijzen van de trainingen/workshops/cursus/sessies te wijzigen.

2.4 Bij annulering Coaching/Consulten/Behandelingen dien je 24 uur van te voren af te melden. Korter dan 24 uur of het niet nakomen van de afspraak, worden de kosten geheel in rekening gebracht.

2.5 Wanneer er sprake is van overmacht, (welke duidelijk aantoonbaar zijn) kan er in overleg besloten worden om een training of workshop op een andere datum te volgen. Neelakanth Energetisch Centrum behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.

​2.6 Bij onvoldoende deelnemers voor een training of workshop behoudt Neelakanth Energetisch Centrum het recht om de training of workshop te verplaatsen naar een andere datum, of te annuleren.

Je zult hier minimaal 7 dagen voor aanvang van op de hoogte gebracht worden.

 

3 EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 

3.0 Alle Trainingen en Workshops, Coaching en behandelingen hebben tot doel het bewustzijn te verruimen en persoonlijke groei, het Ascensie proces mogelijk te maken.
Behandelingen zijn nooit een vervanging van reguliere zorg en er zal door Neelakanth Energetisch Centrum ook nooit een diagnose worden gesteld.
Bij fysieke klachten is het raadzaam om altijd eerst contact op te nemen met de huisarts.

 

Belangrijk:
​Mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis, kunnen helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.
​Mensen met epilepsie of ernstige hartproblemen of een pacemaker hebben, kunnen ook helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.

Bij twijfel is het raadzaam om een (huis)arts of behandelend specialist te raadplegen en alleen met goedkeuring van de behandelend arts kun je deelnemen aan een training.

Tijdens de trainingen en workshops en behandelingen werken we met energie die elektromagnetisch geladen is. Bij twijfel graag overleggen!

HET VERZWIJGEN VAN EEN DERGELIJKE ACHTERGROND KOMT GEHEEL VOOR RISICO VAN DE DEELNEMER (CURSIST/ CLIENT) ZELF!

Bij twijfel  vanuit mijn kant of met gegronde reden, kan iemand de training of workshop ontzegd worden.
Deelname is op eigen risico en Neelakanth Energetisch Centrum kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld.
​De trainingen en workshops zijn geen vervanging voor medische behandelingen, maar zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.

 

​De behandelingen als aanvulling kunnen erg waardevol zijn, omdat er op deze wijze niet alleen op het fysieke vlak wordt gewerkt, maar er daarnaast aandacht en erkenning is op geestelijk- en zielsniveau, waardoor heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak kan plaatsvinden.
Bewustzijnsverruiming en ontwikkeling kunnen innerlijke confrontaties tot gevolg hebben. Het is daarom heel belangrijk om bewuste keuzes te maken ten aanzien van de weg die je wilt volgen. Zelf de regie over je eigen leven te nemen en je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en keuzes zijn dan ook belangrijke (voor)waarden die passen binnen de sfeer van individuele groei. Neelakanth Energetisch Centrum wil en zal zich op dezelfde wijze inzetten.

 

3.1 De cliënt/cursist/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beslissing om wel of niet deel te nemen aan een training of workshop of een sessie/consult/behandeling. Neelakanth Energetisch Centrum behoudt zich het recht voor, indien zij dit in belang acht van een cliënt/cursist/deelnemer in een aantal gevallen te vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen of deelname aan een training of workshop te weigeren.

3.2 Neelakanth Energetisch Centrum zal zich niet uitlaten naar derden over persoonlijke informatie die tijdens ons persoonlijke relatie naar voren is gekomen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

4. WKKGZ

Wij zijn verzekerd inzake de wet WKKGZ. Klik op de link voor meer informatie met betrekking tot klachtenprocedure:

https://www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure/


Bankgegevens
: ”N26” t.n.v. Neelakanth E.C. DE42 1001 1001 2623 1516 28 – BIC: NTSBDEB1XXX
KvK: 59276479
BTW-nr: NL002031938B41

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.